Leserbilder
Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert om Ustaoset. Ikke bruk bokstavene æ, ø og å
Cafe Presttun
Foto: Hilde Gran
Foto: Lars Jakob Blanck
PRESSEMELDING 06.03.2019 HARDANGERVIDDAKONFERANSEN REIN VIDDE 2019 FØL OPP NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029. Den tredje Hardangerviddakonferansen Rein Vidde vert halden på Vestlia Resort på Geilo 1.- 2.april 2019. På konferansen i 2017 offentleggjorde Trond Helleland Regjeringa Solberg si transportløysing med funksjonsfordeling mellom hovudvegar aust-vest med rv 7 Hardangervidda for reiseliv og persontransport og rv 52 Hemsedal for næringstransport. Stortingsfleirtalet godkjende funksjonsfordelinga i NTP (Meld.St.33 (2016-2017)) vårsemesteret 2017. I ordskiftet i Stortingssalen vart det særleg understreka at vinterregulariteten for trafikantane og villreinproblematikken på Hardangervidda løysast. I NTP står det m.a følgjande intensjon: «Etter at KS1 er gjennomført vil regjeringen ta stilling til ambisjonsnivået for videre planlegging av utbedringer på strekningen over Hardangervidda. Før det settes i gang videre planlegging etter plan- og bygningsloven vil regjeringen frem mot neste Nasjonal transportplan arbeide videre med et helhetlig forslag til ambisjonsnivå og prioriteringsrekkefølge for den videre planleggingen av tiltak på rv 52 og rv 7». Hardangangerviddatunnlene as ventar på regjeringa si handsaming av KS1 og forstår konklusjonane i KS1 slik: «Analysar av samfunnsøkonomien for rv 7 Hardangervidda må ta omsyn til at det skal vera vintersikker heilårsdrift og at villreinen sine behov vert dekka.» Hardangerviddatunnelene as har tatt dette på alvor: På Hardangerviddakonferansen 2019 vil me presentera ein rykande fersk Transportanalyse for rv 7 Hardangervidda. Prinsippet om funksjonsfordelinga rv7/rv52 i NTP 2018-2029 er lagt til grunn. Andre aust-vest-samband vert også analyserte på bakgrunn i allereie vedtekne vegprosjekt. Rv 7 Hardangervidda har, etter 2012, tatt omtrent all trafikkauken aust-vest og denne trenden er stigande. Trafikknytten for ulike aust- vestsamband vert naturleg korrigert i tråd med trenden. Samferdseldepartementet er utfordra til lytta og leggja fram sine tankar om framtida for tunnlebygginga på rv 7 Hardangervidda. Hardangerviddakonferansen 2019 har sjølvsagde tema som villreinproblematikk og reiselivsutvikling på dagsorden. Gå inn på konferansesida www.reinvidde.no for informasjon og påmelding. Eidfjord 06.03.2019 Helsing. Anved Johan Tveit Leiv Vambheim Styreleiar i Hardangerviddatunnelene as Dagleg leiar i HVT Tlf. 959 79 910 909 44 980
PRESSEMELDING 20.03.2019 HEILÅRSVEGEN RV 7 HARDANGERVIDDA STYRKJER E 16 BERGEN-VOSS OG ENDRAR TRAFIKKNYTTEN AV HORDALANDSDIAGONALEN. HARDANGERVIDDAKONFERANSEN REIN VIDDE 2019 FØL OPP NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029. NRK Hordaland la i dag fram ein rapport frå Asplan Viak om Hordalandsdiagonalen. Men førestnadane frå aust-vest-utgreiinga i 2015 har endra seg i samband med Stortingsvedtaket i NTP 2017. Der har rv 7 Hardangervidda fått NTP- status som ein hovudveg aust-vest for reiseliv og persontransport. På Hardangerviddakonferansen 2019 vil me presentera ein ny rykande fersk Transportanalyse for rv 7 Hardangervidda. Prinsippet om funksjonsfordelinga rv7/rv52 i NTP 2018-2029 er lagt til grunn. Andre aust-vest-samband vert også analyserte på bakgrunn i allereie vedtekne vegprosjekt. Rv 7 Hardangervidda har, etter 2012, tatt omtrent all trafikkauken aust-vest og denne trenden er stigande og dette styrkjer E 16 Voss-Bergen. Trafikknytten for ulike Hordalandsdiagonalen vert naturleg korrigert i tråd med trenden. Dette vert eit hovudtema på en tredje Hardangerviddakonferansen Rein Vidde halden på Vestlia Resort på Geilo 1.-2.april 2019. Samferdseldepartementet er utfordra til lytta og leggja fram sine tankar om framtida for tunnlebygginga på rv 7 Hardangervidda. Hardangerviddakonferansen 2019 har sjølvsagde tema som villreinproblematikk og reiselivsutvikling på dagsorden. Gå inn på konferansesida www.reinvidde.no for informasjon og påmelding. Eidfjord 20.03.2019 Helsing Anved Johan Tveit Leiv Vambheim Styreleiar i Hardangerviddatunnelene as Dagleg leiar i HVT Tlf. 959 79 910 909 44 980
© vindegg.no 2018
Inger-Brit Vindegg / Usta Eiendom AS sin hjemmeside.  Tlf: 32 09 31 11
1000 meter over hverdagen
Ustaoset
Velkommen til
Navn:   E-post:  Meld på  Meld av   
Send oss dine bilder  Send oss dine bilder 
Kontakt oss
Bua
Kiosken
Skisporet.no
Velkommen til Cafe Presttun Ny møteplass for hyttefolk, turister og tilreisende på Ustaoset. Åpent hver lørdag i vintersesongen og hele påsken. Fyr i peisen, uformelt og hjemmelaget herlig mat. Hold deg oppdatert om tilbud og åpningstider på
976 13 553
Øen Hyttebygg AS www.oenhytte.no
Øen Hyttebygg har i lang tid hatt eget kontor på Ustaoset, hovedkontor og lager befinner seg i Geilo Næringspark, Lienvegen 155 som ligger på Geilo. Kontoret på Ustaoset vil være bemannet fredager fra kl 09.00-13.00 og mandager fra kl 08.00-12.00 fra den 4 desember. Det vil også være bemannet utenom disse tidene, men da mer sporadisk. Her kan du få svar på de fleste spørsmål som gjelder bygging av hytter i fjellet. Hva disse gutta ikke vet om slikt, er ikke verd å vite. De er også behjelpelig med tegninger og forslag til løsninger. Ellers er det også raskt og greit å få foretatt småreparasjoner. Telefon 32 09 16 16. Faks 32 09 16 17 Mob 901 91821.
Tlf 920 39344 drives av Sigvart Lerberg. Lerberg Graveservice har en maskinpark som er perfekt til utgraving av tilbygg, tomter til forskjellige mindre bygg, så som til garasje, anneks , stabbur. Kort sagt alt som har med graving eller masseleveranse å gjøre. Skal du ha utført tiltak rundt hytta eller langs en vei er Lerberg Graveservice et perfekt valg. I maskinparken har Lerberg Graveservice en mengde spesialutstyr til bruk i ulike situasjoner.
Fra Lordemarsjen. Foto: Tone Smith-Sivertsen
Reiseplanleggeren Reiseplanleggeren