Brann 110
Falken   810 30333
Bua Ustaoset 32 09 31 50
   
Legesenteret    32 09 22 50
Kommunelegen 32 09 22 50
Legevakt       32 09 23 00
   
Lensmannskontoret 32 09 56 56
   
Biblioteket  32 09 12 66
Bokhandel  32 09 00 19
   
Elektroservice Geilo  32 09 12 99
Fossgård Bilruter 32 09 09 67
   
Geilo Bakeri    32 09 00 26
Geilo Byggherreconsult (takster) 32 09 13 45
Geilo Idrettslag  32 09 51 50
Geilo Stasjon NSB 32 08 58 43
Geilo Taxi    32 09 10 00
Geilo Destinasjon 977 57000
Geilo Tomteservice 32 09 32 16
   
Hallingdal Bergboring 32 08 59 00
Hallingdal Kraftnett  32 98 71 00
   
Idrettshallen  32 08 84 60
Inger- Brit  / Stein Thøger Vindegg.
Skuterkjøring, ved,  parkering  
32 09 31 11
926 99 111
   
Kiosken Ustaoset  32 09 31 71
Posten Geilo 32 09 39 22
   
Hol Kommune 32 09 21 00
Haugastøl Turistsenter 32 08 75 64
HTR Elektro
Alt innen elektroarbeid
32 08 98 65
905 57 635
   
Jan Olav Vindegg
Skuterkjøring, ved, parkering
958 73 838
   
Oddvar Vindegg.
Skuterkjøring, ved, parkering
975 44 665
   
Prestekontoret Geilo 32 09 15 44
   
Rørservice Geilo 45 20 99 88
   
Tannlegen Geilo   32 09 04 85
Tannlegen Hol 32 08 91 85
Tuva Turisthytte 482 19 414
   
Krækkja turisthytte  941 99076
Fagerheim turisthytte 32 08 75 56
Raggsteindalen turisth.  32 08 85 40
Terra  Eiendom 32 08 73 60
   
Natursentret Eidfjord  536 65900
Ustekveikja Energi 32 08 70 00
Øen Hyttebygg 901 91821